&nbsp
&nbsp

برای هر نیازی پاسخی هست

&nbsp
  • مدیریت هوشمند پهنای باند اختصاصی
  • تخصیص پهنای باند اختصاصی متنوع به مشتریان
  • افزایش بهره‌وری فرکانسی
  • ارتباط ماهواره ای با تاخیر نزدیک به تئوری
مقدمه

 شبکه MCPC-SCPC راه‌حل دیگری است که شرکت خدمات انفورماتیک (مدیریت شبکه فضایی) برای ارایه خدمات شبکه ماهواره‌ای به مشتریان خود ارایه نموده است. در این راه‌حل پهنای باند بصورت اختصاصی در اختیار لینک‌های ارتباطی مشتریان برحسب نیازشان گذاشته می‌شود. در این شبکه‌ها میزان تاخیر حداقل ممکن در ارتباطات ماهواره ای خواهد بود. این راه‌حل برای شبکه‌هایی که نیاز به حداقل تاخیر و درعین حال ترافیک بالا دارند و همچنین تعداد پایانه های آنها محدود (تا 100 پایانه) می‌باشد مناسب است.
توپولوژی این شبکه Star است. در این شبکه سعی شده‌است که از یک سو بهترین کیفیت در ارایه سرویس و از سوی دیگر بیشترین بهره‌وری فرکانسی تامین شود. با استفاده از فن‌آوری MCPC-SCPC در ارتباط ماهواره‌ای کمترین تاخیر و حساسیت به Jitter درمقایسه با سایر فن‌آوری‌‌های مورد استفاده VSAT مانند دسترسی به کانال به روش‌های TDMA حاصل می‌شود. یکی از ایراداتی که به این شبکه‌ها وارد است استفاده غیر بهینه از پهنای باند است که این معضل با بهره‌گیری از الگوریتم هوشمند تخصیص پهنای باند (SDBA) به خوبی برطرف شده و استفاده بهینه از منبع ارزشمند پهنای باند، به طور چشمگیری افزایش یافته‌است.
در این شبکه Forward Link (از هاب به پایانه) می‌تواند تاظرفیت ترافیکی 9Mbps افزایش یابد. در مسیرReturn Link (از پایانه به هاب) نیز قابلیت افزایش ترافیک تا 5Mbps وجود خواهد داشت. با توجه به استفاده از فن‌آوری SCPC در این طرح، کمترین تاخیر ممکن در شبکه‌های ماهواره ای به‌ دست‌ می‌آید. (حدود 500ms) اما مشکل این روش استفاده از پهنای باند اختصاصی برای یک مشتری می‌باشد که موجب تلف شدن منابع و صرف هزینه می‌شود. ازاین‌ رو در این طرح برای حل مشکل ذکر شده از سامانه هوشمند تخصیص پهنای باند استفاده شده است.عملکرد این سامانه به این شکل است که، در حالت عادی که لینک ارتباطی اصلی مشتری برقرار است (ترافیک روی لینک ارتباطی ماهواره‌ای وجود ندارد)، تنها میزان ترافیک کمی به منظور برقراری لینک ارتباطی اختصاص داده می‌شود. با توجه به مکانیزم عملکرد SDBA و در زمان نیاز به افزایش ترافیک، مقدار پهنای باند مورد نیاز براساس پروفایل ترافیکی تعریف شده برای هر مشتری به صورت اتوماتیک به آن تخصیص می‌یابد. به این ترتیب با استفاده از این سامانه بهترین بازدهی در استفاده از طیف را خواهیم داشت و میزان قابل توجهی در هزینه پهنای باند صرفه‌جویی می‌شود.
در شکل روبر نمایی از جانمایی سامانه در شبکه آمده است.
.
.
.
قابلیت ها
حداقل تاخیر در مقایسه با سایر فن‌آوری‌های مبتنی بر روی شبکه‌های VSAT
کمترین میزان حساسیت به Jitter
امکان پیکر بندی در لایه 2 و 3 شبکه
تا 9Mbps در مسیر Forward Link
تا 5Mbps در مسیر Return link
امنیت بالا
.
.
.
مزایای کلیدی
تخصیص پهنای باند اختصاصی متنوع به مشتریان مختلف بر حسب نیاز
مدیریت پویای پهنای باند اختصاصی
افزایش بهره‌وری فرکانسی
.
.
.
کاربرد
مناسب برای کلیه بهره‌برداران شبکه‌های ارتباط ماهواره‌ای که نیازشان صرف هزینه پایین در مقابل پهنای باند اختصاصی است
.
.
.

دسترسی سریع

.

انتخاب کنید ...