&nbsp
&nbsp

پایش یکپارچه و بهنگام ارتباطات فضایی درآمدی بر ماندگاری سرویس و تامین رضایت مشتریان

&nbsp
  • امکان سفارشی سازی
  • رعایت الزامات امنیتی
  • امکان سفارشی سازی جهت ارایه به مشتریان
  • مدیریت یکپارچه بر روی انواع شبکه های فضایی
سامانه سرو چیست؟
پروژه طراحی و پیاده سازی مجموعه سامانه های راهبری شبکه فضایی از سال 1387 در معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد. این پروژه با هدف بهبود سیستمهای کنترل و پایش شبکه های ارتباط ماهواره ای تعریف شد. سرو با گذر از محدودیتهای ذاتی سامانه های NMS قدیمی شبکه های HNS ، سبب سهولت راهبری و کاهش هزینه های نگهداری این شبکه ها شد.پس از توسعه فناوری در حوزه ارتباطات ماهواره ای و با ظهور تکنولوژی های SCPC و DVB/RCS ، به سرعت پشتیبانی از این سیستمها نیز در دستور کار قرار گرفت. هم اکنون مجموعه کاملی از انواع ابزارها جهت مدیریت ، کنترل و پایش برخط انواع پایانه ها و تجهیزات ایستگاه مرکزی، تهیه انواع گزارشات ترافیکی، پردازش، تفسیر انواع رخدادها و بررسی کیفی سرویسهای ارایه شده به مشتری به کمک سرو قابل انجام است.مجموعه سامانه های سرو با هدف دسترسی آسان از هر نقطه، تحت وب پیاده سازی شده اند. بدین شکل کاربران از طریق مرورگرهای مرسوم می توانند به آسانی به سامانه ها دسترسی داشته باشند. در شکل روبر نمایی از انواع سامانه های این مجموعه آمده است.مجموعه سامانه های سرو با هدف دسترسی آسان از هر نقطه، تحت وب پیاده سازی شده اند. بدین شکل کاربران از طریق مرورگرهای مرسوم می توانند به آسانی به سامانه ها دسترسی داشته باشند.در شکل روبرو نمایی از انواع سامانه های این مجموعه آمده است.
.
.
.
قابلیت ها
پایش برخط تجهیزات و ارتباطات ایستگاه های مرکزی و پایانه ها
امکان ارسال دستورات کنترلی از مرکز به پایانه ها
نمایش برخط ترافیک ارسالی و دربافتی تجهیزات و پایانه ها
تهیه گزارشات جامع ترافیکی جهت سیستم حسابداری
تهیه گزارشات تحلیلی ماندگاری سرویس ها
امکان ثبت و نمایش رخدادهای پایانه ها و تجهیزات ایستگاه های مرکزی
پردازش هوشمند رخدادها
نمایش نقشه فرکانسی سیگنالهای ارسال و دریافت در پهنای باند ماهواره
تهیه مکانیزه گزارشات پایان شیفت های کاری
.
.
.
مزایای کلیدی
مدیریت یکپارچه بر روی انواع شبکه های فضایی (HNS، DVB/RCS و MCPC/SCPC )
تسهیل راهبری
امکان سفارشی سازی جهت ارایه به مشتریان
رعایت الزامات استانداردهای ISMS در حفظ محرمانگی داده های شبکه
طراحی یک پایگاه داده متمرکز برای انواع شبکه های فضایی
بهره گیری از راهکارهای High Availability در مدیریت پایگاه داده ها
همگام سازی دوره ای پیکربندی تجهیزات و پایانه ها با پایگاه داده های عملیاتی
پشتیبانی از انواع پروتکل های استاندارد شبکه جهت کنترل و پایش تجهیزات
.
.
.
سامانه VNMS
VNMS مخفف VSAT Network Management System است. هدف اصلی از طراحی این سامانه ، تسهیل کنترل و پایش پایانه ها و تجهیزات ایستگاه مرکزی می باشد. عملکرد این سامانه از نگاه کاربردی به صورت زیر دسته بندی می شود.
امکان جستجو و نمایش پیکربندی پایانه های و تجهیزات ایستگاه مرکزی
پایش پارامترهای مخابراتی پایانه ها و ارتباطات آنها
کنترل پایانه ها از طریق ارسال دستورات کنترلی
پنل های پایش برخط سرویس ها
پنل های پایش برخط ترافیک ارسالی و دریافتی پایانه ها
امکان تعریف، حذف و ویرایش پیکربندی پایانه ها و تجهیزات
مجموعه ابزارهای گزارش گیری
نمایش نقشه فرکانسی سیگنال های ارسال و دریافت در پهنای باند ماهواره
.
.
.
سامانه CMDB
CMDB مخفف Configuration Management Database System است. این سامانه به منظور ایجاد یک پایگاه داده منسجم از شناسنامه تجهیزات ایستگاه مرکزی، جانمایی هر یک از رک ها در سایتهای عملیاتی، ارتباط بین رک ها و ارتباطات داخلی آنها طراحی و پیاده سازی شده است. در این سامانه پس از ثبت اطلاعات ، نگاشت بین تجهیزات و سرویسهای ارایه شده به مشتری نیز انجام می شود و سپس هر یک از اپراتورها در شیفت های کاری موظف به ثبت خطاها و رخدادها در سامانه می باشند، از طرفی سیستم نیز برخی از حوادث را بر اساس تاثیر آن بر پایانه ها تشخیص می دهد. پس از تکمیل اطلاعات در پایان هر شیفت ، این سامانه گزارش شیفت را تهیه و در اختیار اپراتور قرار می دهد. مجموعه ای از این دست اطلاعات ، مبنای محاسبه ماندگاری تجهیزات هاب و پارامترهای همچون MTTR و MTBF فراهم می کند.
.
.
.
سامانه NERS
NERS مخفف Network Event Reporting System است. NERS سامانه گزارش گیری از رخدادهای تجهیزات ایستگاه مرکزی و پایانه هاست. این سامانه پنل هایی نیز جهت بررسی تحلیلی رخدادهای شبکه در اختیار اپراتورهای نگهداری شبکه قرار می دهد.
.
.
.
سامانه CEP
CEP مخفف Central Event Processor است. این سامانه پردازش هوشمند رخدادهای شبکه را بر عهده دارد. در این واحد کلیه رخدادهای ایجاد شده در شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با Rule هایی که در سامانه تعریف شده اند، تطبیق داده می شوند و در صورت همخوانی رخدادها با مقادیر آستانه ای تعریف شده در هر یک از Rule ها، نسبت به ایجاد آلارم مربوطه اقدام می گردد. Rule ها می توانند به صورت ساده (مثلا مشاهده یک رخداد خاص)، و یا به صورت ترکیبی (مثلا مشاهده n بار رخداد x و m بار رخداد y و ... در بازه زمانی t بر روی یک شبکه یا پایانه های یک استان، مشتری و ...) تعریف شوند. آلارم های ایجاد شده توسط سیستم به کاربران نمایش داده شده و صحت آلارم های ایجاد شده توسط سیستم، توسط آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد، تایید یا رد آلارم ها توسط کاربران، مبنای ارزیابی Rule های تعریف شده و تغییرات لازم در مقادیر آستانه ای آنها در یک فرایند Learning می باشد.
.
.
.
سامانه NTMS
NTMSمخفف Network Traffic Management System است. NTMS سامانه تخصصی گزارشات ترافیکی شبکه های فضایی است. در این سامانه میزان ترافیک کلی ارسال و دریافت انواع شبکه ها به تفکیک کانال ها استخراج و در یک پایگاه داده ذخیره می شود. در این سامانه امکانات جانبی مختلفی جهت مدیریت موثر بر ترافیک شبکه ها در آن درنظر گرفته شده است. از جمله این امکانات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
دریافت گزارشات گرافیکی به صورت Online و یا Offline از ترافیک ارسالی و دریافتی (به تفکیک Inroute ها) شبکه ها
تعیین مقادیر آستانه ای برای ترافیک هر یک از لینک ها و ایجاد آلارم در صورت تجاوز ترافیک از مقادیر آستانه
دریافت اطلاعاتی کلی در مورد رخدادها، وضعیت پایانه ها و session های موجود در هر شبکه
.
.
.
سامانه RTMS
RTMS مخفف Remote Traffic Management System است. این سامانه ترافیک هر یک از پایانه ها را جمع آوری می کند. وظیفه اصلی این سامانه تهیه گزارشات جامع ترافیکی جهت سیستم حسابداری است.در این سامانه ترافیک ارسالی و دریافتی کلیه پایانه های شبکه فضایی به همراه پارامترهای جانبی مربوط به ارتباط پایانه ها با HUB مانیتور شده و امکانات جانبی مختلفی جهت مدیریت موثر بر پایانه ها در آن درنظر گرفته شده است. از جمله این امکانات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
دریافت گزارشات گرافیکی به صورت Online و یا Offline از ترافیک ارسالی و دریافتی هر پایانه
تهیه گزارشات آماری از ترافیک پایانه ها به تفکیک شبکه، مشتری، استان و ...
مدیریت پایانه های خاموش و غیر فعال
.
.
.
کاربرد
مناسب شرکت ها و سازمان های دارای خدمات ماهواره ای شرکت خدمات انفورماتیک
.
.
.

دسترسی سریع

.

انتخاب کنید ...