&nbsp
&nbsp

چتر پایش مستمر سایه گستر حفظ محرمانگی مشتریان

&nbsp
  • حفظ محرمانگی محصول پایش و کنترل امنیت اطلاعات
  • اخرین فیلتر پایش در رصد رخداد
  • دیواره مستحکم ردیابی رخداد
مرکز کنترل و پایش امنیت اطلاعات
مرکز کنترل و پایش امنیت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مرکز SOC و همچنین مرکز مانیتورینگ، پاسخگویی و مدیریت رخداد، ساختار و مرکزی تخصصی در راستای مدیریت رخدادهای مربوط به پایداری سرویس‌ها و بحران‌های امنیتی شرکت می‌باشد. این مرکز به صورت 7*24 و با اتکا بر دانش و تجربه متخصصین امنیت، گزارشات دریافتی از سامانه‏های پایش، سامانه SIEM و ثبت و اطلاع رسانی آن‌ها قصد دارد در حداقل زمان ممکن نسبت به وقوع رخدادها در شبکه‌ها و سرویس‌های بانکی تحت نظر شرکت خدمات انفورماتیک، پاسخی با حداکثر کیفیت ممکن داشته باشد.
.
.
.

دسترسی سریع

.

انتخاب کنید ...